Transitievergoeding berekenen

Vrijwel iedere werknemer die na twee jaar dienst ontslagen wordt, heeft recht op een ontslagvergoeding, die transitievergoeding wordt genoemd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van het dienstverband, het bruto-salaris en de leeftijd van de werknemer. Daarnaast kan ook de grootte van de werkgever, zijn financiële positie, alsmede de ontslagreden van invloed zijn op de hoogte van de transitievergoeding (klik voor details op: alles over de transitievergoeding). Het handmatig berekenen van de transitievergoeding is daardoor niet gemakkelijk.

Ontslagspecialist heeft een berekentool ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze online de transitievergoeding kunt berekenen. Deze berekentool is opgesteld conform de wettelijke regelingen.

Onze nauwkeurige berekentool laat u direct zien hoe hoog uw transitievergoeding zal zijn. Heeft u na het invullen nog vragen, of wilt u een gratis eerste consult aanvragen? Neem dan contact op met onze ontslagspecialisten. Onze juristen en advocaten kunnen u adviseren en uw positie versterken bij de onderhandelingen over uw ontslagprocedure.

Geboortedatum Opbouw Halve Jaren Salaris Bedrag
1-10 jaar
Datum in dienst >10 jaar
Verhoging 50+
Datum ontslag Totaal (a) i
Bruto maandsalaris i (b) i
Werkgever >24 werknemers i
(c) i
Slechte financiële situatie i
Bereken
Ontslagvergoeding i
Totaal aantal dienstjaren